It's good to be rich!Niko von Glasow BioLouise Mason